AKTUELNO

Poziv javnim ustanovama predškolskog odgoja i obrazovanja sa područja Tuzlanskog kantona za prijavu projekata za investiciona ulaganja (rekonstrukcija, izgradnja i dogradnja)

Na osnovu člana 8. stav (1) Odluke o utvrđivanju kriterija za raspodjelu sredstava sa potrošačke jedinice 24010023 – predškolski odgoj i obrazovanja broj: 10/1-11-022611-2/20 od 4.11.2020. godine, Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona, objavljuje:

 Poziv javnim ustanovama predškolskog odgoja i obrazovanja sa područja Tuzlanskog kantona za prijavu projekata za investiciona ulaganja (rekonstrukcija, izgradnja i dogradnja)

I

Pozivaju se javne ustanove predškolskog odgoja i obrazovanja sa područja Tuzlanskog kantona za prijavu projekata za investiciona ulaganja (rekonstrukcija, izgradnja i dogradnja).

II

            Planirana sredstva u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2020. godinu za predškolski odgoj i obrazovanje za investiciona ulaganja (rekonstrukcija, izgradnja i dogradnja), ekonomski kod 6151 – kapitalni transferi drugim nivoima vlasti i fondovima u iznosu od 99.500,00 KM, raspodijelit će se javnim predškolskim ustanovama na osnovu dostavljenih projekata za investiciona ulaganja (rekonstrukcija, izgradnja i dogradnja), i to: a) za rekonstrukciju (maksimalno po projektu do 15.000,00 KM), b) za izgradnju/dogradnju (maksimalno po projektu do 30.000,00 KM).

III

            (1) Sredstva za projekte rekonstrukcije raspoređivat će se na osnovu:

a) stanja dijela objekta na kojem se vrši rekonstrukcija,

b) mogućnost sufinansiranja projekta od strane predlagača, ukoliko je ukupna vrijednost projekta veća od 15.000,00 KM,

c) urađenog budžeta za realizaciju projekta i dostavljenog predračuna.

(2) Sredstva za projekte za izgradnju/dogradnju raspoređivat će se na osnovu:

a) broja djece na čekanju,

b) maksimalne popunjenosti prostornog kapaciteta,

c) urađenog budžeta za realizaciju projekta i dostavljenog predračuna,

d) mogućnosti sufinansiranja projekta od strane predlagača, ukoliko je ukupna vrijednost projekta veća od 30.000,00 KM.

IV

(1) Prijave sa projektnom dokumentacijom podnose se Ministarstvu obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona najkasnije do 3.12.2020. godine.

(2) Jedna predškolska ustanova može kandidovati najviše dva projekta, s tim da je dužna odrediti projekat po prioritetu finansiranja.

(3) Ocjenu i vrednovanje projekta provodi Komisija koju imenuje ministar obrazovanja i nauke.

(4) Program raspodjele sredstava i odluku o visini sredstava za pojedine predškolske ustanove donosi ministar.

V

(1) Prijave sa projektnom dokumentacijom slati putem pošte ili na pisarnicu Ureda za zajedničke poslove kantonalnih organa na adresu Rudarska 57, 75 000 Tuzla  (sa naznakom – za javni poziv Ministarstva obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona)

(2) Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

M I N I S T R I C A

Fahreta Brašnjić, prof. s.r.

Ostavi komentar