AKTUELNO

Preporuka organizatorima obrazovanja odraslih

U vezi sa Odlukom Vijeća ministara Bosne i Hercegovine o proglašenju nastanka stanja prirodne ili druge nesreće na teritoriji Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik“ broj: 18/20), Odlukom Vlade Federacije Bosne i Hercegovine o proglašenju nesreće uzrokovane pojavom koronavirusa (COVID-19) na području Federacije BiH („Službene novine Federacije BiH“ broj: 21/20),  naredbom  Federalnog štaba civiline zaštite, odlukom Vlade Tuzlanskog kantona o proglašenju stanja nesreće u TK-a, Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona preporučuje organizatorima obrazovanja odraslih na području Tuzlanskog kantona da obustave redovni nastavni proces do daljnjeg.

Organizatorima obrazovanja odraslih na području Tuzlanskog kantona preporučuje se da sagledaju mogućnosti i organizuju nastavu na daljinu (online nastava), te da planirane ispite za mjesec april (aprilski ispitni rok) pomjere i da iste realizuju kada za navedeno budu stečeni odgovarajući uslovi.

Ostavi komentar