AKTUELNO

Pripreme za “Sajam karijera”

Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona i Univerzitet u Tuzli organizovali su u Kantonalnoj privrednoj komori Tuzla prvi organizacioni sastanak povodom “Sajma karijera”. Riječ je o aktivnosti koja će se po prvi puta organizovati u Tuzlanskom kantonu, kao sastavni dio Ljetnog univerziteta.

„LJUT 2023“ – „28. ljetni univerzitet Tuzla“, biće održan u periodu od 29.5. do 1.7.2023. godine u organizaciji Univerziteta Tuzla. Centralna tema „Ljetnog Univerziteta“ je „Obrazovanje za održivi razvoj“, a u sastavu manifestacije predviđeni su brojni sadržaji koji će studentima, zaposlenicima i široj društvenoj zajednici omogućiti sticanje novih znanja i razvoj dodatnih vještina, umrežavanje, promociju naučno-istraživačkog rada, aktivizma…

U prvoj sedmici manifestacije od 29. do 31.5.2023. godine bi’e po prvi put realizovana u partnerstvu sa Kantonalnom privrednom komorom Tuzla i privrednim subjektima Tuzlanskog kantona. U “Prvoj sedmici karijere” predviđene su brojne radionice, paneli i drugi sadržaji u cilju osiguravanja direktnog kontakta između privrednih subjekata, srednjoškolaca, studenata i akademske zajednice u cjelini. Neke od interesantnih aktivnosti usmjerenih na povezivanje studenata i poduzetnika su: karijerni korzo, brzi intervjui sa poslodavcima, susreti alumnista, promocije studentskih projekata, prezentacije uspješnih karijera, iskustva iz prakse, itd.

Sudionici današnjeg skupa u Komori razgovarali su o operativnom planu u kojem će se aktivnosti podrediti jednim dijelom i promjenih upisnih politika za šta su već poduzeti određeni koraci. Brojne aktivnosti su pokrenutu, planirane i poduzete, temeljene su na iskustvima Sveučilišta u Osijeku koje već nekoliko godina organizuje istu manifestaciju a sa kojim je Univerzitet Tuzla u dugogodišnjoj kvalitetnoj saradnji. Istaknuto je da se očekuje realizacija niza aktivnosti koje treba da privuku što više mladih, da daju temelj jednoj kvalitetnoj manifestaciji koja će biti tradicionalna i koja će tradicionalno da predstavlja snažnu vezu obrazovanja i privrede. S tim u vezi, dogovoreno je da se u što kražem roku održi i drugi operativni satanak, da se predlože dopune iznesenih prijedloga, daju nove ideje, odrede konkretni zadaci i pristupi finalizaciji realizacije “Sajma karijera”. Sastanku u Komori su pored predstavnika Univerziteta u Tuzli, Kantonalne privredne komore Tuzla i Ministarstvaz za obrazovanje TK koje je i organizator sastanka, prisustvovali su i predstavnici Obrtničke komore TK, Udruženja poslodavaca TK, Službe za zapošljavanje TK, Pedagoškog zavoda TK, Aktiva direktora osnovnih škola i Aktiva direktora srednjih škola na području Tuzlanskog kantona.