AKTUELNO

Produženi boravak u školi, tema razgovora roditelja OŠ „Tušanj“ Tuzla i ministra Omerovića

Ministar obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona Ahmed Omerović razgovarao je sa direktoricom škole i predstavnicima Vijeća roditelja Osnovne škole „Tušanj“ Tuzla o osposobljavanu školskih prostorija za organizovanje produženog boravka u školi.

Produženi boravak u školama je jedna od strateških opredjeljenja Tuzlanskog kantona, koja omogućava rasterećenje kapaciteta predškolskih ustanova i smanjenje liste čekanja. Ministarstvo će sagledati mogućnost da se iz programa kapitalnih izdataka za budžetske korisnike osiguraju sredstva za stavljanje u funkciju školskih prostorija za potrebe produženog boravka, zaključeno je na današnjem sastanku.