AKTUELNO

Produženi kolektivni ugovori za djelatnost osnovnog i srednjeg obrazovanja

Elvis Baraković – ministar obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona, Sumedin Kulović – predsjednik Samostalnog sindikata radnika osnovnog obrazovanja i odgoja TK i Admir Terzić – predsjednik Sindikata srednjeg i visokog obrazovanja, odgoja, nauke i kulture TK, danas su potpisali produženje Kolektivnog ugovora za djelatnost osnovnog obrazovanja u Tuzlanskom kantonu, odnosno Kolektivnog ugovora za djelatnost srednjeg obrazovanja u Tuzlanskom kantonu, na dvije godine.

Sastavni dio kolektivnih ugovora su ranije potpisani aneksi, koji su u značajnoj mjeri poboljšali materijalni i nematerijalni status radnika u osnovnim i srednjim školama Tuzlanskog kantona. Tako će svi radnici osnovnog i srednjeg obrazovanja imati pravo svake druge godine obaviti sistematski pregled. Realizacija nastavnog sata preko norme utvrđene pedagoškim standardima, kao i nadoknada neodržanih nastavnih sati uslijed bolovanja, smatra se prekovremenim radom, što do sada nije bila praksa. Osim toga, prošireni su i otežani uslovi rada, poput rada predmetnih nastavnika u kombinovanom odjeljenju, rada nastavnika pri izradi prilagođenih programa za učenike sa posebnim obrazovnim potrebama, rada nastavnika koji realizuje više od četiri nastavna plana i programa, rada nenastavnog osoblja koji rade u dvije škole ili školama sa preko 36 odjeljenja… Također, definisana je i maksimalna naknada radnika za prevoz na posao, koja sada iznosi 350 KM.

„Potpisivanjem sporazuma o produženju kolektivnih ugovora za djelatnost osnovnog i srednjeg obrazovanja, sa proširenim pravima radnika sadržanim u aneksima, pokazuje spremnost Ministarstva i Vlade Tuzlanskog kantona za poboljšavanje prava radnika u sistemu odgoja i obrazovanja, kao preduslova za unapređenje odgoja i obrazovanja, ali i partnerski odnos koji gajimo sa sindikatima. Očekujem, da ćemo u i narednom periodu imati takav pristup i odnos“ – istakao je Elvis Baraković, ministar obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona.

„Posljednji Aneks Kolektivnog ugovora za djelatnost osnovnog odgoja i obrazovanja koji je potpisan 14. decembra 2021. godine, značajno je poboljšao status zaposlenih u osnovnom obrazovanju. Pošto važenje Kolektivnog ugovora ističe početkom februara 2022. godine, bilo ga je potrebno produžiti zajedno sa navedenim Aneksom, sastavnim dijelom Kolektivnog ugovora“ – rekao je Sumedin Kulović, predsjednik Samostalnog sindikata radnika osnovnog obrazovanja i odgoja TK.

„Potpisivanje sporazuma o produženju važenja Kolektivnog ugovora za djelatnost srednjeg obrazovanja na području Tuzlanskog kantona, mi smo uspješno završili pregovarački proces koji traje, evo gotovo tri mjeseca. Smatramo da je to vrlo važno iz razloga što je u Kolektivnom ugovoru sadržana većina prava koja se tiče radnika u srednjem obrazovanju, počev od plaća, naknada, nagrada i svih ostalih nematerijalnih prava, uključujući i ona koja smo definisali i potpisali sa Aneksom Kolektivnog ugovora. Smatramo da je jedan proces završen i možemo biti zadovoljni sa urađenim poslom“ – istakao je Admir Terzić, predsjednik Sindikata srednjeg i visokog obrazovanja, odgoja, nauke i kulture TK.

Ostavi komentar