AKTUELNO

Radni sastanak povodom osnivanja JU Osnovna muzička škola Gračanica

Fahreta Brašnjić, ministrica obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona sa saradnicima je održala radni sastanak u JU Osnovna škola „Hasan Kikić“ Gračanica povodom osnivanja JU Osnovna muzička škola Gračanica. Radnom sastanku su prisustvovali direktor škole Miralem Mejremić, predstavnica Vijeća roditelja škole Selma Helić, predstavnik Gradskog vijeća Saša Operhal, zastupnik Skupštine Tuzlanskog kantona Midhat Čaušević i zastupnik Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH Rahim Gadžić.

Tema radnog sastanka je upoznavanje sa dosadašnjim aktivnostima u vezi osnivanja JU Osnovna muzička škola Gračanica. Prošle godine je JU Osnovna škola „Hasan Kikić“ Gračanica dostavila Elaborat o društveno-ekonomskoj opravdanosti osnivanja JU Osnovna muzička škola Gračanica. Osnivanje škole je podržalo Gradsko vijeće Gračanica i Udruženje muzičkih i baletnih pedagoga Federacije BIH.

U skladu sa zakonskom procedurom, stručna Komisija Ministarstva obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona je utvrdila da su se stekli uslovi za osnivanje JU Osnovna muzička škola Gračanica. U međuvremenu je, Skupština Tuzlanskog kantona, usvojila inicijativu za osnivanje muzičke škole u Gračanici, te je programom rada definirala usvajanje Elaborata o društveno-ekonomskoj opravdanosti osnivanja Osnovne muzičke škole u Gračanici, a zatim i donošenja posebnog zakona o osnivanju ustanove.

„Sa sigurnošću mogu potvrditi da će početkom naredne školske godine započeti rad JU Osnovna muzička škola Gračanica i time započeti nova era u razvoju muzičkoga obrazovanja u ovom kraju“ – poručila je Fahreta Brašnjić, resorna ministrica.

Direktor Mejremić nije krio zadovoljstvo što će naredne školske godine započeti sa radom JU Osnovna muzička škola Gračanica, te je najavio i održavanje koncerta Sarajevske filharmonije u povodu osnivanja škole

Ostavi komentar