AKTUELNO

Rang liste za dodjelu stipendija učenicima srednjih škola

Na osnovu tačke III Odluke o utvrđivanju uslova, kriterija, postupka i načina isplate za dodjelu stipendija nadarenim redovnim učenicima srednjih škola na području Tuzlanskog kantona (broj: 10/1-34-018996/22 od 23.08.2022. godine), Komisija za provođenje konkursne procedure za dodjelu stipendija nadarenim redovnim učenicima srednjih škola na području Tuzlanskog kantona za 2022/2023. godinu imenovana rješenjem (broj: 10/1-34-30179-1/22 od 14.9.2022. godine), utvrđuje:

Rang lista po osnovu ostvarenih rezultata iz općeg uspjeha postignutog u prethodnoj školskoj godini u smislu završenog razreda osnovne odnosno srednje škole; uspjeh na natjecanjima iz oblasti općih, stručnih predmeta iz nastavnog plana i programa; ostvarene posebne diplome za ostvarene rezultate i diplome učenik generacije,

Rang lista po osnovu ostvarenih rezultata iz općeg uspjeha postignutog u prethodnoj školskoj godini u smislu završenog razreda osnovne odnosno srednje škole; opći uspjeh ostvaren u prethodnoj školskoj godini u smislu završenog razreda paralelne muzičke škole; uspjeh u oblasti tehničkog stvaralaštva i kulturno-umjetničkog stvaralaštva-književnih, likovnih, pozorišnih i muzičkih ostvarenja; ostvarene posebne diplome za ostvarene rezultate i diplome učenik generacije,

Rang lista po osnovu ostvarenih rezultata iz općeg uspjeha postignutog u prethodnoj školskoj godini u smislu završenog razreda osnovne odnosno srednje škole; uspjeh iz oblasti sporta i sportskih učeničkih sportskih programa, te drugih sportskih uspješnih ostvarenja; ostvarene posebne diplome za ostvarene rezultate i diplome učenik generacije,

Listu kandidata čiji su zahtjevi odbačeni kao nekompletni ili odbijeni kao neosnovani.