AKTUELNO

Rang liste za dodjelu stipendija učenicima/studentima sa invaliditetom

Komisija za provođenje konkursne procedure vezano za ukupnu visinu stipendija, broj stipendija i načinu isplate za učenike sa invaliditetom u osnovnim školama, srednjim školama i za redovne studente sa invaliditetom koji studiraju na javnoj visokoškolskoj ustanovi na području Tuzlanskog kantona u školskoj 2022/2023. godini, objavljuje

Rang listu kandidata za dodjelu stipendija učenicima sa invaliditetom u osnovnim školama na području Tuzlanskog kantona i Listu kandidata čiji su zahtjevi odbačeni kao nekompletni ili odbijeni kao neosnovani;

Rang listu kandidata za dodjelu stipendija učenicima sa invaliditetom u srednjim školama na području Tuzlanskog kantona i Listu kandidata čiji su zahtjevi odbačeni kao nekompletni ili odbijeni kao neosnovani;

Prijedlog rang liste kandidata za dodjelu stipendija redovnim studentima sa invaliditetom koji studiraju na javnoj visokoškolskoj ustanovi na području Tuzlanskog kantona.

Punoljetni kandidat, odnosno roditelj/staratelj maloljetnog učenika koji je ostvario pravo na stipendiju dužan je da najkasnije do 22.12.2022. godine dostavi kopiju lične karte (neovjerenu) i kopiju bankovnog računa učenika ili roditelja/staratelja, u prostorije Ministarstva obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona (Muhameda Hevaija Uskufija 1,75000 Tuzla).