AKTUELNO

Saradnja Igdir Univerziteta iz Turske i Univerziteta u Tuzli tema sastanka u kabinetu ministra Omerovića

Ministar obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona danas je održao sastanak sa predstavnicima Igdir Univerziteta iz Turske i Univerziteta u Tuzli. Sastanku su prisustvovali rektor Igdir Univerziteta prof. dr. Mehmet Hakki Alma i prof. dr. Ibrahim Demirtaş, dekan, kao i predstavnici Univerziteta u Tuzli, rektorica prof. dr. Nermina Hadžigrahić, prof. dr. Damir Zenunović, prorektor za osiugranje kvaliteta i internu evaluaciju i prof. dr. Semir Ahmetbegović, predsjednik upravnog odbora.

Igdir Univerzitet je osnovan 2008. godine, u svom sastavu ima jedanaest fakulteta,  četiri strukovne škole, institut, te 23 centra za primjenjena i naučna istraživanja, te ima oko 11.000 studenata.

Tema sastanka su bile mogućnosti saradnje između Univerziteta u Tuzli i Igdir Univerzitetu, kao što su razmjena studenata i osoblja, zajednički naučnoiistraživački rad, organiziranje zajedničkih naučnih skupova, te drugi mogući vidovi saradnje.