AKTUELNO

Sindikati zatražili izmjena zakona o osnovnom i srednjem obrazovanju

Ministar obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona Ahmed Omerović danas je upriličio radni sastanak sa Admirom Terzićem, predsjednikom  Sindikata srednjeg i visokog obrazovanja odgoja nauke i kulture Bosne i Hercegovine – Kantonalni odbor Tuzla i Sumedinom Kulovićem, predsjednikom Samostalnog sindikata radnika osnovnog obrazovanja i odgoja TK-a.

Predstavnici sindikata su se zahvalili ministru Omeroviću na dosadašnjoj partnerskoj saradnji, te zatražili poboljšanje radno-pravnog statusa zaposlenika kroz hitne izmjene i dopune Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju i Zakona o srednjem obrazovanju i odgoju koje će poboljšati radno-pravni status zaposlenika, poput omogućavanja raspisavanja većeg broja pozicija putem konkursa na neodređeno vrijeme, mogućnost dopune norme na neodređeno vrijeme u istoj školi i na manji broj nastavnih sati do pune norme… Na sastanku su predstavnici sindikata zatražili donošenje i novog propisa o sticanju viših stručnih zvanja u školama, koji će utvrditi način sticanja zvanja viši savjetnik.