AKTUELNO

Softver će omogućiti online prijavljivanje na konkurs za rad u školama

Ugovor o nabavci softvera za prijem u radni odnos zaposlenika u osnovnim i srednjim školama potpisao je danas ministar obrazovanja i nauke TK Ahmed Omerović sa predstavnikom kompanije „Leftor“ Amirom Hadžimehmedovićem. Aplikativni softver omogućit će online prijavu nastavnika i stručnih saradnika po raspisanom konkursu kao i postupak bodovanja i rangiranja kandidata. Softver će, prema riječima ministra Omerovića, koštati 23.000 KM.

„Važno je naglasiti da ćemo na ovaj način napraviti uštede ukupno oko 150.000 KM kod osoba koje su do sada aplicirale, u smislu poštarine. Na ovaj način neće više biti potrebe da naši sugrađani plaćaju poštarinu kako bi aplicirali. Generalno, ova aplikacija će pomoći i da se uvede dodatna transparentnost, s obzirom da će oni skenirati svoje dokumente i preko aplikacije moći da učestvuju u konkursu na ljeto. Konkurs koji je u januaru neće ići preko ove aplikacije. On će ići na klasičan način kao i do sada. Cijela je procedura realizovana u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama a kao najpovoljniji ponuđač se pokazala kompanija „Leftor“, rekao je ministar Omerović.

„Prve verzije će proći kroz rigorozne procedure testiranja unutar kompanije „Leftor“, nakon toga će biti date Ministarstvu i njihovim zaposlenicima, da ih testiraju“, kazao je predstavnik kompanije „Leftor“ Amir Hadžimehmedović.

Cilj softvera je smanjenje troškova slanja prijava kandidata, efikasniji proces evaluacije kao i transparentniji prikaz cijelog procesa korisnicima, uključujući i sistem za žalbe koji će biti integrisan u softver.