AKTUELNO

Srednjoškolci polagali eksternu maturu

Polaganju prvog, integralnog testa eksterne mature učenika završnih razreda gimnazija i tehničkih srednjih škola na području Tuzlanskog kantona prisustvovao je i ministar obrazovanja i nauke TK Ahmed Omerović. Do 15. juna bit će završeni i ispiti iz izbornih predmeta a srednjoškolci će na eksternoj maturi pokazati koliko su naučili tokom školovanja.

“Tuzlanski kanton spada u administrativne jedinice koje u potpunosti provode eksternu maturu. Važna je evaluacija nakon ocjenjivanja. To nam pomaže u kreiranju novih javnih politika na unaprjeđenju obrazovnog procesa”, rekao je ministar Omerović ovom prilikom.

Rezultati  testiranja bit će vrednovani prilikom upisa na visokoškolske ustanove. Bolji rezultati će im olakšati upis na fakultet.

“Rezultati mature se priznaju i na fakultetima u Hrvatskoj, van BiH”, rekao je Nikola Čiča, direktor Pedagoškog zavoda Tuzlanskog kantona.

“Matura počinje integralnim dijelom testa. Završava 15. juna. Svi testovi su raspoređeni u četiri dana, razvrstani kroz izborne predmete za koje su se učenici opredijelili. Opredjeljuju se u trećem razredu. Pripreme se intenziviraju u četvrtom razredu kroz ponavljanje gradiva i kroz probnu eksternu maturu koju su imali u martu i aprilu ove godine”, rekla je direktorica JU Gimnazija “Meša Selimović” Alma Šehanović.

Predviđeni su i popravni rokovi za učenike koji ovaj put ne polože eksternu maturu. Eksternu maturu provode Pedagoški zavod i Ministarstvo obrazovanja i nauke TK u saradnji sa srednjim školama, pri čemu je angažovano više od 700 uposlenika škola.