AKTUELNO

Svim osnovcima osigurani besplatni udžbenici

Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona finalizira postupke nabavke udžbenika i radnih sveski za učenike osnovnih škola. Ove je godine proširena nabavka udžbenika za engleski jezik i vjeronauke, te radnih sveski/zbirki zadataka sa Spiska odobrenih udžbenika i radnih listova Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke.

Školama će početkom naredne školske godine biti distribuirani i nedostajući udžbenici  koji se zbog oštećenja ne mogu koristiti, a bili su predmet prošlogodišnje nabavke.

U cilju informisanja javnosti, udžbenici koji su bili predmet prošlogodišnje nabavke, a koji su vraćeni u škole bez oštećenja, koristit će se i u narednoj školskoj godini. Tako će se svim osnovcima za sve nastavne predmete osigurati besplatni udžbenici, te radne sveske.

Spisak besplatnih udžbenika radnih udžbenika koji su predmet nabavke u osnovnim školama čiji je osnivač Skupština Tuzlanskog kantona

Spisak radnih sveski/zbirki zadataka koji su predmet nabavke za školsku 2023/2024. godinu