AKTUELNO

U školama pojačan angažman policije! Dogovorene zajedničke aktivnosti

U svim školama na području Tuzlanskog kantona pojačano je prisustvo policije, s ciljem podizanja sigurnosti u školama.

„Također će škole, rigidnije provoditi protokol o prevenciji nasilja u školama. Situacija u Beogradu ima svoj kontekst, ali mi moramo biti spremni da se nama ne dese slične situacije“ – rekao je Ahmed Omerović, ministar obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona.

Osim toga, Pedagoški zavod Tuzlanskog kantona u saradnji sa JU Univerzitet  u Tuzli napravit će poseban program prevencije nasilja u školama, koja će podrazumijevati otkrivanje rizičnih ponašanja kod učenika. „Da pokušamo da nađemo određene metode i rješenja kako bi prevencijom mogli detektovati određene probleme koji se mogu pojaviti u školama. Svi smo svjesni činjenice da je ovo društveni problem, gdje se moramo svi zajedno uključiti u rješavanje pitanja koja su boljka ne samo našeg društva nego i šireg okruženja“ – istakao je Nikola Čiča, direktor Pedagoškog zavoda TK.

„Dogovorili smo se da ćemo preduprijediti takve stvari  u budućnosti, da ćemo sistemski ući u rjšavanje ove problematike i da ćemo podržati djecu i mlade i da ćemo raditi i sa roditeljima i sa nastavnicima“, kazala je Meliha Bijedić, profesorica na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu u Tuzli.

„Svi akteri su svjesni da škole ne mogu same preuzeti obavezu edukacije i prevencije. Mi ćemo detektovati djecu sa rizičnim ponašanjem, ali onda sve institucije treba da pomognu u tom slučaju“ – rekao je Dževad Mehić, predsjednik Aktiva direktora osnovnih škola TK.

Na današnjem sastanku kojeg je organizirao ministar Omerović, prisustvovali su i Dinko Stojaković, predstavnik Uprave policije MUP-a TK i Alma Šehanović, predsjednica Aktiva srednjih škola TK. Pojačana saradnja policije sa školama i učešće policijskih službenika na općim roditeljskim sastancima u cilju edukacije roditelja učenika o ovoj temi, pojačano dežurstvo nastavnika i rad nastavnika sa učenicima na časovima odjeljenskih zajednica neke su od kratkoročnih mjera koje će se poduzeti do kraja ove školske godine. Već za narednu školsku godinu planirana je izrada kvalitetnog programa prevencije i njegova realizacija od strane stručnih lica. Multidisciplinarna podrška institucija prijeko je potrebna kako bi se na vrijeme preveniralo, jedan je od zaključaka današnjeg sastanka.

Opštirnije u prilogu RTV TK: