AKTUELNO

Univerzitet u Tuzli upisan u Registar naučnoistraživačkih organizacija

Kantonalni savjet za nauku i tehnologiju i Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona predstavili su novi Registar naučnoistraživačkih organizacija, a među prvima koji su u ovom registru prepoznali svoj interes je Univerzitet u Tuzli koji je ovom prilikom i zvanično dobio rješenje o upisu u Registar.

Povodom upisa prve naučnoistraživačke organizacije u Registar naučnoistraživačkih organizacija koje vodi Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona u sjedištu Ministarstva upriličena je i press konferencija na kojoj je bilo više riječi o Registru,  te svim njegovim benefitima za naučnoistraživačke institucije i pojedince.

Sve preduslove i norme koje su potrebne kako bi neka institucija bila dio naučnoistraživačkog Registra među prvima je ispunio Univerzitet u Tuzli kojem je i zvanično uručeno rješenje o upisu u Registar naučnoistraživačkih institucija.

Prema riječima promotora ovog Registra isti predstavlja temelj kako bi se neometano pristupilo javnim pozivima, fondovima i sredstvima od Vlade Tuzlanskog kantona ali i drugih evropskih fondova namijenjenih za naučnoistraživački rad a zahtjev za upis u Registar u međuvremenu je podnio  i Univerzitetsko klinički centar Tuzla kao jedna od institucija koja svoju budućnost između ostalog vidi i u naučnoistraživačkom radu.