AKTUELNO

Vlada utvrdila prijedlog izmjena Zakona. Planirana veća izdvajanja za naučno-istraživački rad

Kako bi se olakšala primjena trenutno važećeg Zakona o naučno-istraživačkom radu, Vlada Tuzlanskog kantona je utvrdila prijedlog izmjena i dopuna ovog zakonskog rješenja. Između ostalog predviđeno je da Ministarstvo obrazovanja i nauke TK, donošenjem posebne odluke, određuje programe kojim će se ostvarivati opći interes i strateški ciljevi u naučno-istraživačkom radu, kao i pravno rješenje prema kojem za ostvarivanje tih programa, ministar bliže utvrđuje uslove, kriterije i postupak dodjele sredstava za svaki pojedini program.

Također, nastoji se olakšati osnivanje naučno-istraživačkih instituta, a time i snažniji razvoj naučno-istraživačkog rada. Treba napomenuti da na području Kantona egzistira mali broj instituta, a da na Univerzitetu u Tuzli kao javnoj visokoškolskoj ustanovi ne djeluje niti jedan. Predloženim izmjenama stvorile bi se pretpostavke da se pri ovoj visokoškolskoj ustanovi od posebnog interesa za Kanton formiraju instituti i značajno transformira priroda njenog djelovanja u pravcu snažnijeg razvoja naučno-istraživačkog rada. Osim navedenog, izmjenama je predloženo da se 0,05% prihoda budžeta Kantona koji ne uključuje primitke od finansijske imovine i zaduživanja kao ni vlastite i namjenske prihode budžetskih korisnika, umjesto dosadašnjeg maksimalnog, utvrdi kao minimum izdvajanja. Time bi se ostavila mogućnost da se u narednim budžetskim godinama poveća iznos sredstava za ostvarivanje programa o oblasti naučno-istraživačkog rada.

Opširnije u prilogu RTV TK: