AKTUELNO

Odobrena sredstva za školu u Miladijama!

Na današnjoj vanrednoj sjednici Vlade Tuzlanskog kantona su odlukom, u skladu sa ranije donesenim Programom rasporeda sredstava sa potrošačke jedinice Kapitalni izdaci za korisnike budžetskih sredstava za 2022. godinu, odobrena sredstva JU OŠ “Miladije” Tuzla u visini od 85 hiljada KM na ime izgradnje toplinske podstanice radi priključenja objekta na daljinsko grijanje Grada Tuzle.

Time su ispunjeni svi preduslovi za blagovremeno pokretanje postupka izgradnje toplinske stanice koju će provoditi uprava škole, a u cilju kvalitetnog rješavanja problema grijanja do početka naredne grijne sezone.

Ostavi komentar