AKTUELNO

Zaključen sporazum o saradnji za realizacije praktične nastave

Ahmed Omerović, ministar obrazovanja i nauke TK i Nedret Kikanović, predsjednik Privredne komore TK zaključili su sporazum o saradnji za realizaciju praktične nastave u srednjim školama. Ciljevi sporazuma o saradnji su: povezivanje u svrhu podrške u organizaciji, izvođenju i unapređenju praktične nastave kod poslovnog subjekta, uspostavljanje saradnje na sprovođenja ispitivanja i istraživanja o potrebama poslovnih subjekata i integrisano djelovanje za unapređenja kvaliteta prkatične nastave kod poslovnog subjekta.

Sporazumom su utvrđene aktivnosti Ministarstva i Privredne komore u cilju ostvarivanja ciljeva i unaprjeđenja praktične nastave učenika. Privredna komora će, između ostalog, evidentirati i informirati poslovne subjekte za realizaciju praktične nastave, sudjelovati u provođenju obuka za master mentore i mentore i pružati pomoć poslovnim subjetima u procesu realizacije praktične nastave. Ministarstvo će aktivnije sarađivati sa Privrednom komorom u svrhu ispunjavanja ciljeva, prikupljati podatke o poslovnim subjektima i obavljati niz aktivnosti u srhu unaprjeđenja praktične nastave.