AKTUELNO

Ispravka konkursa/oglasa za prijem zaposlenika u školama

Na osnovu člana 82. stav (1) Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju – prečišćeni tekst („Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 10/20, 8/21, 11/21, 22/21, 5/22, 10/22 i 11/22) i člana 101. stav (1) Zakona o srednjem obrazovanju i odgoju – prečišćeni tekst („Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 10/20, 11/20, 8/21, 11/21, 22/21, 5/22, 10/22, 11/22 i 9/23), Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona, raspisuje:

Ispravku i dopunu Konkursa za prijem u radni odnos nastavnika i stručnih saradnika u osnovnim i srednjim školama,

Ispravku Konkursa za prijem u radni odnos zaposlenika u osnovnim i srednjim školama Tuzlanskog kantona,

Ispravku  i dopunu Oglasa za prijem u radni odnos zaposlenika u osnovnim i srednjim školama Tuzlanskog kantona.

Navedebe ispravke i dopune su oglašene u “Večernjem listu” dana 29.7.2023. godine.

Poništenje dijela Konkursa za prijem u radni odnos zaposlenika u osnovnim i srednjim školama Tuzlanskog kantona (“Večernji list”, 11.8.2023.)